Germany - Bundesliga - Frankfurt vs Freiburg 1:4

  March 16, 2014, 3:43 p.m.

  Video Highlight #1


  Video Highlight #2


  Video Highlight #3


  Video Highlight #4


  Video Highlight #5


  Video Highlight #6